Wiele spraw oficjalnych należy załatwić u notariusza, który potwierdza np umowę zakupu nieruchomości czy testament, jaki spisujemy. Bez udziału notariusza takie dokumenty są nieważne. Nie można sprzedać nieruchomości, o ile umowy zawartej między stroną sprzedającą […]

Adwokaci udzielają kompleksowej pomocy prawnej, która tyczy się w głównej mierze reprezentowania klienta przed sądami wszystkich instancji, w tym przed sądem bardzo wysokim, jak również przed urzędami, w tym przed urzędem skarbowym, jak również przed […]

Zakup nieruchomości wymaga wizyty u notariusza. Żadnej nieruchomości nie da się zakupić na bazie zwykłej umowy cywilnoprawnej, dlatego że taka umowa będzie nieważna. Kluczową ważną umową zakupu i dystrybucji nieruchomości jest umowa sporządzona u notariusza.

W wielu miejscowościach w Polsce problem z narkotykami, alkoholem i też drobnymi przewinieniami wciąż jest poważny. Na nieszczęście, ale coraz częściej za sprawą takich zajść stoją osoby nieletnie. Dlatego też niejednokrotnie poszukiwany jest prawnik Starogard […]

Pracownicy wymiaru sprawiedliwości w pracy muszą ładnie wyglądać. Strój ma podkreślać ich pozycję i pokazywać ich z jak najlepszej strony. Pracownicy wymiaru sprawiedliwości, którzy ukończyli studia prawnicze na sali rozpraw a także podczas innych urzędowych […]

Usługi notarialne są dostępne w zasadzie w każdym mieście, wręcz tym niewielkim. Notariusze cieszą się uznaniem, gdyż jest ich stosunkowo mało w przyrównaniu do innych zawodów, co więcej są oni uznawani za przedstawicieli jednego z […]