Wszyscy perfekcyjnie uprzytamniamy sobie, że ubiór stanowi naszą wizytówkę. Bardzo ważne jest przede wszystkim dobranie odpowiednich ubrań do pracy czy także na spotkania biznesowe. Przekłada się to na odbiór naszej osoby, a zatem np efektywność […]