Szkolenia z pomiarów elektrycznych

By Category :

Pomiary elektryczne to rodzaj przeglądu instalacji elektrycznej, którego dokonuje elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia, potwierdzone zdaniem egzaminu państwowego. Służą zachowaniu bezpieczeństwa osób oraz mienia. O ile w instalacji pojawią się przepięcia może dojść do awarii zasilanego nią sprzętu – i to jeszcze nie jest wielka strata.

Problem może pojawić się wtedy, gdy przez wadliwą instalację elektryczną dojdzie do pożaru. Choćby sama instalacja ma sporo zabezpieczeń, groźne sytuacje się zdarzają, dlatego przeprowadzanie pomiarów elektrycznych jest takie istotne. Zazwyczaj okresowo muszą być dokonywane w miejscach funkcjonalności publicznej. Często także w ramach przeglądu maszyn w fabrykach także realizowane są pomiary. Realizowane są również w nowych budynkach mieszkalnych przez elektryka, który wykonywał całą instalację. Do sprawdzenia instalacji elektrycznej potrzebne są multimetry. To niewielkie urządzenia za pomocą których można sprawdzić prąd, napięcie, indukcyjność oraz rezystancję. Dystrybutorzy sprzętu, który służy do wykonywania pomiarów przeprowadzają też szkolenia z pomiarów. Takie szkolenia mogą odbywać się w siedzibie dystrybutora urządzeń służących do pomiarów albo wynajętej przez niego sali szkoleniowej lub w firmie klienta. W siedzibie dystrybutora znajdują się stosownie przygotowane stanowiska, z których korzystają kursanci. Zdarza się, że szkolenia przeprowadzane są również online, choć raczej są to szkolenia przypominające nie dla nowych ludzi, którzy dopiero będą zdobywać uprawnienia. W trakcie szkolenia można nauczyć się przygotowywania raportów a także analizy pomiarów. To może być przydatne zwłaszcza w zakładach pracy, w których takie pomiary dokonywane są cyklicznie. Podczas szkolenia kursanci dowiadują się zwykle, jak mierzyć instalację elektryczną niskich napięć, instalację przeciwporażeniową oraz, co niedawno najbardziej popularne, fotowoltaiczną. Szkolenia są szczególnie przydatne osobom, które zajmują się bezpieczeństwem maszyn i urządzeń.

Zobacz także: phmetry.

Author :