Uprawnienia budowlane

By Category :

Branża budowlana oferuje sporo ciekawych stanowisk pracy, nie jest więc zaskoczeniem, że coraz więcej osób wiąże swoją karierę zawodową właśnie z tą branżą. Warto zdawać sobie sprawę jednakże o tym, że w sytuacji każdej branży, również budowlanej, warto dbać o ciągłe poszerzanie kompetencji a także kwalifikacji, tak aby poprawić własną atrakcyjność na rynku pracy, jak również dać sobie szansę na awans. Warto pamiętać zatem o tym, że niewątpliwie dobrym rozwiązaniem są uprawnienia budowlane, które można zyskać dzięki pozytywnemu zdaniu egzaminu, który organizowany jest przez komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa.

Do takiego egzaminu trzeba się oczywiście bardzo dobrze przygotować, warto zatem korzystać z usług firm szkoleniowo-doradczych, które między innymi dysponują bazą pytań, które mogą się pojawić na sesjach egzaminacyjnych.
Uprawnienia w biznesie budowlanej – na co zwrócić wyjątkową uwagę?
Przede wszystkim na samym początku trzeba wyjaśnić, że uprawnienia budowlane to certyfikat, który daje możliwość posiadaczowi wykonywanie samodzielnych prac technicznych w obrębie branży budowlanej, które są powiązane z projektowaniem albo także kierowaniem robotami budowlanymi. Dlatego też uprawnienia te dzielą się na 2 główne kategorie, a mianowicie uprawnienia dotyczące kierowania pracami budowlanymi, jak także powiązane z projektowaniem. Te dwie główne kategorie dzielą się na szereg specjalności, a mianowicie specjalność architektoniczną, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjną, w obrębie której wyróżniamy mostową, kolejową, drogową, wyburzeniową oraz hydrotechniczną, specjalność instalacyjną, w obrębie której wyróżniamy specjalność telekomunikacyjną, cieplną, wentylacyjną, wodociągową, sanitarną a także gazową, jak także elektroenergetyczną oraz elektryczną. Jeżeli już zatem pragniemy dostać uprawnienia budowlane, to w pierwszej kolejności musimy wybrać odpowiednią specjalność, w obszarze której zamierzamy te uprawnienia otrzymać. By podejść do egzaminu, powinno się spełniać oczekiwania, które dotyczą długości stażu odbytego w branży budowlanej, jak także posiadanego tytułu naukowego kierunkowego. Jeżeli spełniamy te wymogi, to możemy zapisać się na egzamin, z który składa się z dwóch części, z części pisemnej a także ustnej.

Źródło: uprawnienia budowlane.

Author :